Meer informatie aanvragen?



  Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

  Veehouders

  Voorkom hittestress met Be-Cool

  De steeds warmer wordende zomers zorgen bij dieren meer en meer voor hittestress. Te hoge temperaturen vormen voor, onder andere, varkens, geiten, koeien en paarden, een serieus probleem.

  De twee belangrijkste factoren die de mate van hittestress bepalen zijn temperatuur en luchtvochtigheid. Deze combinatie wordt aangegeven in Temperature Humidity Index (THI). Bij 68 THI is er sprake van hittestress. In Nederland en Belgie is er, tijdens de zomermaanden, sprake van een gemiddelde van 75 THI. Hittestress heeft melkproductieverlies, verminderde vruchtbaarheid, energieverlies en ziektes tot gevolg en kan zelfs dodelijk zijn.

  Eén van de maatregelen waarmee hittestress kan worden tegengegaan, is het koelen van de stal. De adiabatische koelers van Be-Cool lenen zich uitstekend voor deze klus. Het grootste voordeel van adiabatisch koelen is dat het water waarmee de aangezogen, warme lucht wordt gekoeld, al verdampt is wanneer de gekoelde lucht de stal in wordt geblazen. Hierdoor worden de dieren, maar ook het voer en de bodembedekking niet nat. Overigens zorgt de krachtige, gekoelde luchtstroom voor een reductie van irriterende insecten van 60 procent. Uw dieren worden dus minder vaak geplaagd en geprikt. Dit uit zich vooral in het feit dat het melkproces veel minder vaak verstoord wordt.

  Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

  Wist je dat wij ook heaters verkopen? Klik hier om onze heaters te bekijken