Meer informatie aanvragen?  Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.

  Subsidie mogelijkheden

  Extra fiscaal voordeel via Energie-Investeringsaftrek

  Ondernemers die investeren in energiezuinige technieken krijgen in 2021 weer fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA).

  De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een regeling voor inkomsten- of vennootschapsbelastingplichtige ondernemers. Ook een overheidsonderneming, stichting of vereniging kan gebruikmaken van deze regeling als die vennootschapsbelastingplichtig is. De regeling is niet voor particulieren. De geldende voorwaarden zijn:

  • U bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden.
  • U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • U doet een investering die op de Energielijst staat (in de Energielijst worden dit bedrijfsmiddelen genoemd).
  • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen van de Energielijst.
  • Indien nodig levert u een bewijs aan van de vereiste vergunningen en certificaten.
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  • Het meldingsbedrag voor aangegane verplichtingen en gemaakte voortbrengingskosten bedraagt per melding samen ten minste € 2.500. Het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per bedrijf is maximaal € 124 miljoen.

  Hoe werkt EIA?

  U meldt uw investering, per soort bedrijfsmiddel, digitaal via het Loket van RVO.nl. Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 2. van de EIA, Energielijst 2021: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/12/70075_RVO_Energielijst_2021-def.pdf.

  Let erop dat u uw melding tijdig indient!
  Als uw investering voor EIA in aanmerking komt, ontvangt u een verklaring. Op deze verklaring staat het bedrag dat voor EIA in aanmerking komt. Het totale bedrag aan energie-investeringen dat per onderneming voor EIA in aanmerking kan komen, is minimaal € 2.500 en maximaal € 124 miljoen per kalenderjaar. U mag 45% van het investeringsbedrag waarvoor u een EIA-verklaring hebt ontvangen van de fiscale winst aftrekken.

  De code voor onze adiabatisch koelers is 210207

  Hieronder staan een aantal links waar u alle benodigde informatie kunt vinden:

  Wist je dat wij ook heaters verkopen? Klik hier om onze heaters te bekijken