Bellen
Mailen
 • Offerte aanvragen Offerte
  • Duurzaam
  • Energiezuinig
  • Geen installatiekosten
  • Onderhoudsarm
  • Makkelijk te verplaatsen
  • Milieuvriendelijk

  Subsidies

  Ondernemers die investeren in energiezuinige technieken krijgen in 2021 weer fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA).

  De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een regeling voor inkomsten- of vennootschapsbelastingplichtige ondernemers. Ook een overheidsonderneming, stichting of vereniging kan gebruikmaken van deze regeling als die vennootschapsbelastingplichtig is. De regeling is niet voor particulieren. De geldende voorwaarden zijn:

  • U bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden.
  • U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • U doet een investering die op de Energielijst staat (in de Energielijst worden dit bedrijfsmiddelen genoemd).
  • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen van de Energielijst.
  • Indien nodig levert u een bewijs aan van de vereiste vergunningen en certificaten.
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  • Het meldingsbedrag voor aangegane verplichtingen en gemaakte voortbrengingskosten bedraagt per melding samen ten minste € 2.500. Het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per bedrijf is maximaal € 124 miljoen.

  Note van Be-Cool

  Beste klant,

  Nederland kent dus de Energie Investerings Aftrek (EIA). Deze regeling biedt ondernemers die investeren in het energiezuiniger maken van hun bedrijf, financieel voordeel.

  Ieder jaar wordt er opnieuw een energielijst samengesteld. In deze lijst staan handelingen en apparatuur vermeld, waarvoor de EIA op van toepassing is.

  In de Energielijst van 2021 staat, onder de artikelnummers 210207 en 210208, op bladzijde 23, adiabatische luchtkoeling vermeld.  

  Wij zijn er dan ook van overtuigd dat de aanschaf van een Be-Cool-koeler, in aanmerking komt voor financieel voordeel zoals geregeld in de EIA.

  Helaas hebben wij signalen ontvangen dat sommige ambtenaren van de RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) daar niet altijd hetzelfde over denken.

  Houdt u daar, alstublieft, rekening mee.

  Desondanks adviseert Be-Cool u EIA aan te vragen. Want, niet geschoten is altijd mis!

  Meer informatie over de EIA vindt u op

  https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/energie-investeringsaftrek/ondernemers.