Bellen
Mailen
 • Offerte aanvragen Offerte
  • Duurzaam
  • Energiezuinig
  • Geen installatiekosten
  • Onderhoudsarm
  • Makkelijk te verplaatsen
  • Milieuvriendelijk

  Subsidies

  Ondernemers die investeren in energiezuinige technieken krijgen in 2022 weer fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA).

  De EIA is een regeling voor inkomsten- of vennootschapsbelastingplichtige ondernemers. Ook een overheidsonderneming, stichting of vereniging kan gebruikmaken van deze regeling als die vennootschapsbelastingplichtig is. De regeling is niet voor particulieren. Maak gebruik van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). U kunt dan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Dit verlaagt uw fiscale winst. De regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. En bovendien heeft u de gebruikelijke afschrijving voor uw investering en een lagere energierekening. Voor 2023 is er een budget van € 249 miljoen.
  De geldende voorwaarden zijn:

  • U bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden.
  • U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • U doet een investering die op de Energielijst staat (in de Energielijst worden dit bedrijfsmiddelen
   genoemd).
  • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen van de Energielijst.
  • Indien nodig levert u een bewijs aan van de vereiste vergunningen en certificaten.
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.

  Note van Be-Cool

  Beste klant,

  Nederland kent de Energie Investerings Aftrek (EIA). Deze regeling biedt ondernemers die investeren in het energiezuiniger maken van hun bedrijf, financieel voordeel.

  Ieder jaar wordt er opnieuw een energielijst samengesteld. In deze lijst staan handelingen en apparatuur vermeld waarvoor de EIA op van toepassing is.

  In de Energielijst van 2022 staat, onder de artikelnummers 210207 en 210208, op bladzijde 23, adiabatische luchtkoeling vermeld. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat de aanschaf van een BeCool-koeler, in aanmerking komt voor financieel voordeel zoals geregeld in de EIA.

  Desondanks adviseert Be-Cool u EIA aan te vragen.

  Meer informatie over de EIA vindt u op:
  https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/energie-investeringsaftrek/ondernemers.